Výuka

 

Probraná témata (denní forma studia):

 

1.   "Základní charakteristika pojmu veřejná správa, veřejná správa a systém dělby moci.", termín: 24.9.2012

2.   "Státní správa,samospráva, rozdílné principy výstavby státní správy a samosprávy.", termín: 1.10.2012

3.   "Subjekty veřejné správy a její vykonavatelé, ústřední orgány státní správy.", termín: 15.10.2012

4.   "Ústřední orgány státní správy - dokončení, územní orgány státní správy, krajská správa, okresní správa a obecní správa.", termín: 29.10.2012

5.   "Regionální správa, organizace územní samosprávy, základní zákonné vymezení územní samosprávy, obec.", termín: 5.11.2012

6.   "Obec, změny území obce, práva občanů obce, právo na samosprávu.", termín: 12.11.2012

7.   "Orgány obce.", termín: 19.11.2012

8.   "Orgány obce - dokončení, vazba veřejných financí a veřejné ekonomie, charakteristika veřejných financí.", termín: 26.11.2912

9.   "Veřejný sektor ve smíšené ekonomice, teorie veřejné volby, veřejný sektor a smíšená ekonomika, fiskální funkce státu, alokační funkce.", termín: 3.12.2012

10. "Redistribuční a stabilizační funkce.", termín: 10.12.2012

 

 

8. 10. 2012 se přednáška neuskuteční, neboť na tento den bylo vyhlášeno rektorské volno.

22. 10. 2012 se přednáška neuskutečnila z důvodu neúčasti studentů.


Probraná témata (kombinovaná forma studia):