Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu sylabu předmětu

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Teoretická východiska veřejného sektoru a pojetí smíšené ekonomiky

2.   Vládní selhání

3.   Ekonomická analýza veřejných statků a externalit

4.   Vztah veřejného a soukromého sektoru

5.   Efektivnost veřejného sektoru

6.   Teorie veřejné volby a její uplatnění

7.   Kolektivní volba

8.   Společenské rozhodování v přímé a nepřímé demokracii

10. Veřejné finance

11. Veřejné investice a veřejná podpora

12. Veřejné zakázky a koncesní smlouvy

13. Veřejná kontrola Veřejná informatika

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag.