Seznam odpřednášených témat

Výuka

 

Probraná témata (denní forma studia):

 

1.   "Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie", termín: 24.9.2012

2.  "Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie, veřejná ekonomie a aplikované vědní disciplíny a základní ekonomické otázky z pohledu veřejné ekonomie", termín: 1.10.2012

3.   "Základní ekonomické otázky z pohledu veřejné ekonomie - dokončení", termín: 15.10.2012

4.   "Veřejný a neziskový sektor jako klíčové prvky veřejné ekonomie, veřejný a neziskový sektor a národní hospodářství, kritérium odvětví, kritérium sektorů dle klasického pojetí - primární sektor.", termín: 22.10.2012

5.   "Kritérium sektorů dle klasického pojetí - sekundární a terciární sektor, kritérium sektorů dle moderního pojetí, kritérium prostoru.", termín: 29.10.2012

6.   "Kritérium prostoru - dokončení, kritérium vlastnictví a kritérium způsobu financování.", termín: 5.11.2012

7.   "Kritérium způsobu financování - dokončení, vzájemný vztah mezi kritériem vlastnictví a způsobem financování.", termín: 12.11.2012

8.   "Členění veřejného sektoru, veřejný sektor a kategorie potřeb, členění neziskového sektoru podle kritéria potřeb, trojúhelníkový model národního hospodářství.", termín: 19.11.2012

9.   "Veřejné statky, klasifikace statku a jejich charakteristika.", termín: 26.11.2012

10. "Klasifikace statku a jejich charakteristika - dokončení.", termín: 3.12.2012

11. "Ekonomické kritérium členění statku.", termín: 10.12.2012

 

8. 10. 2012 se přednáška neuskuteční, neboť na tento den bylo vyhlášeno rektorské volno.

 

Probraná témata (kombinovaná forma studia):