Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu látky dané sylabem předmětu

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Makroekonomické agregáty a způsob jejich měření

2.   Model AS-AD

3.   Keynesiánský výdajový model

4.   Peníze a jejich role v ekonomii

5.   Inflace

6.   Trh práce a nezaměstnanost

7.   Ekonomický růst

8.   Hospodářský cyklus a hospodářská politika

9.   Fiskální politika

10. Monetární politika

11. Zahraniční obchod a vnější obchodní politika

12. Mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika

13. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag.