Výuka

 

Probraná témata (kombinovaná forma studia):

 

1.   "Úvod do problematiky ekonomických teorií, bezprostřední předchůdci klasické školy politické ekonomie, klasická škola politické ekonomie: Adam Smith, Thomas Robert Malthus", termín: 19.10.2012