Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu látky dané sylabem předmětu

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Model důchod – výdaje a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky

2.   Model IS – LM

3.   Fiskální a monetární politika v modelu IS – LM

4.   Model IS – ELM, hospodářská politika v modelu IS-ELM

5.   Makroekonomie otevřené ekonomiky

6.   Fiskální a monetární politika v modelu IS – LM – BP

7.   Platební bilance

8.   Model AD-AS a jeho dynamizace, fiskální a monetární politika v modelu AD-AS

9.   Teorie racionálních očekávání

10. Substituční vztah mezi inflací a nezaměstnaností

11. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury

12. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace

13.  Ekonomický růst

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag. Termíny průběžných testů budou sděleny na seminářích.