Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu látky dané sylabem předmětu

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Základní pojmy a souvislosti ekonomie

2.   Základní elementy trhu

3.   Racionální chování spotřebitele a formování poptávky

4.   Výroba a volba technologie

5.   Všeobecná rovnováha

6.   Příjmy, náklady a zisk firmy

7.   Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

8.   Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

9.   Trh půdy

10. Trh práce

11. Trh výrobních faktorů – trh kapitálu

12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu

13. Teorie veřejné volby

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag.