Výuka

 

Probraná témata (denní forma studia):

 

1.   "Vývoj ekonomie jako vědy, ekonomické myšlení antického Řecka: Homér, Hésiodos, Xenofón.", termín: 27.9.2012

2.   "Ekonomické myšlení antického Řecka: Xenofón, Platón, Aristoteles, ekonomické myšlení antického Říma: Cato.", termín: 4.10.2012

3.   "Ekonomické myšlení antického Říma: bratři Gracchové, Varro, Cicero, ekonomické myšlení vrcholného středověku.", termín: 11.10.2012

4.   "Tomáš Akvinský, Evropa v období raného novověku, merkantilismus a jeho hlavní myšlenky.", termín: 18.10.2012

5.   "Merkantilismus a jeho hlavní myšlenky - dokončení, raný merakantilismus: bullionismus, rozvinutý merakntilismus, Thomas Mun.", termín: 25.10.2012

6.   "Thomas Mun - dokončení, Colbert a Monchrétien, kamerální vědy a merkantilismus.", termín: 1.11.2012

7.   "Kamerální vědy a merkantilismus - dokončení, fyziokraté, první významní odpůrci merkantilismu, Quesnay, další významní představitelé fyziokracismus.", termín: 8.11.2012

8.   "Klasická škola politické ekonomie, Adam Smith", termín: 15.11.2012

9.   "Adam Smith - dokončení", termín: 27.11.2012

10. "Thomas Robert Malthus, Jean-Baptista Say", termín: 29. 11. 2012

 

Přednáška ze dne 22.11.2012 bude z důvodu služební cesty nahrazena dne 27.11.2012, v čase od 9:35 do 11:10 ve Velkém sále.

 

Probraná témata (kombinovaná forma studia):

 

1.   "Vývoj ekonomie jako vědy, ekonomické myšlení antického Řecka, ekonomické myšlení antického Říma: Cato." termín: 4.10.2012