Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu probrané látky

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Ekonomické myšlení antického Řecka a Říma

2.   Scholastika a Tomáš Akvinský

3.   Merkantilismus

4.   Fyziokratismus

5.   Klasická škola politické ekonomie

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag.