Výuka

 

Probraná témata (denní forma studia):

 

1.   "Vstupní přednáška - informace o předmětu Mikroekonomie.", termín: 26.9.2012

2.   "Rozpočtové omezení spotřebitele, preference spotřebitele a indiferenční analýza: teoretické předpoklady, kardinalistická verze užitečnosti, ordinalistická verze užitečnosti.", termín: 3.10.2012

3.   "Preference spotřebitele a indiferenční analýza, optimum spotřebitele, teorie spotřebitelské poptávky, individuální poptávková křivka - změna důchodu.", termín: 17.10.2012

4.   "Individuální poptávková křivka - vliv změny ceny, křížová elasticita poptávky a součet elasticit, substituční a důchodový efekt změny ceny.", termín: 24.10.2012

5.   "Tržní poptávka, výroba a volba technologie, teoretický úvod do problematiky výroby, produkční funkce, produkční funkce v krátkém období, produkční funkce v dlouhém období, izokvanta a mezní míra technické substituce.", termín: 31.10.2012

6.   "Minimalizace nákladů a nalezení optimální kombinace výstupů, výnosy z rozsahu a dráha expanze firmy, všeobecná rovnováha, směna a její efektivnost, Edgeworthův box-diagram směny, efektivnost čisté směny", termín: 7.11.2012

7.   "Obchodování na konkurenčním trhu, výroba a její efektivnost, Edgeworthův box-diagram výroby, efektivnost výroby, hranice produkčních možností, efektivnost výrobního mixu, příjmy firmy, vývoj příjmů firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu, náklady firmy z hlediska krátkého období.", termín: 14.11.2012

8.   "Náklady firmy z hlediska krátkého období - dokončení, náklady firmy z hlediska dlouhého období, obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk, předpoklady modelu dokonalé konkurence.", termín: 21.11.2012

9.   "Rozhodování o výstupu v krátkém období, nabídka dokonale konkurenčního tržního odvětví v krátkém období, rovnováha dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období, rovnováha firmy a výstup v dlouhém období, nabídka dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období.", termín: 28.11.2012

 

Dne 10. 10. 2012 byla přednáška zrušena z důvodu konání imatrikulací.

 

Probraná témata (kombinovaná forma studia):

 

1.   "Informace o předmětu Mikroekonomie, rozpočtové omezení spotřebitele, preference spotřebitele a indiferenční analýza: teoretické předpoklady, kardinalistická verze užitečnosti, ordinalistická verze užitečnosti.", termín: 12.10.2012