Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu probrané látky

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Teoretický úvod do problematiky mikroekonomie

2.   Teorie racionální volby spotřebitele

3.   Teorie spotřebitelské poptávky

4.   Volba technologie a výroba

5.   Všeobecná rovnováha

6.   Příjmy, náklady a zisky firmy

7.   Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčních trhů

8.   Chování firmy v podmínkách monopolu

9.   Firma na monopolně konkurenčním trhu

10. Chování firmy v podmínkách oligopolní tržní struktury

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag. Termíny průběžných testů budou sděleny na seminářích.