Slovník pojmů

Slovník pojmů zahrnuje 506 hesel týkajících se problematiky makroekonomické analýzy, národního účetnictví a komparativní ekonomie. Hesla se vztahují k problematice, jež je vyučována na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v rámci kurzů "Makroekonomická analýza", "Národní účetnictví" a "Komparativní ekonomie", přičemž některá z těchto hesel se vztahují také k dalším kurzům, z nichž můžeme jmenovat např. "Makroekonomie A", "Makroekonomie B", "Veřejná ekonomika", "Ekonomické teorie" a další.

Slovník pojmů na stránkách "Oikonomikos 2010" naleznete zde >>.