Habilitační přednáška

Habilitační přednáška "Výkonnost ekonomiky a kritéria pro její hodnocení" přednesená na jednání vědecké rady EkF VŠB-TU Ostrava dne 17. 12. 2008. Tuto přednášku můžete shlédnout zde >>.

 

Prezentace k habilitační přednášce "Výkonnost ekonomiky a kritéria pro její hodnocení" přednesené na jednání vědecké rady EkF VŠB-TU Ostrava dne 17. 12. 2008. Tuto prezentaci můžete shlédnout zde >>.

 

Prezentace tezí habilitační práce "Makroekonomický model České republiky" přednesené na jednání vědecké rady EkF VŠB-TU Ostrava dne 17. 12. 2008. Tuto prezentaci můžete shlédnout zde >>.

 

Habilitační přednáška "Výkonnost ekonomiky a kritéria pro její hodnocení - původní verze". Původní verzi habilitační přednášky můžete shlédnout zde >>.

 

Prezentace k původní verzi habilitační přednášky "Výkonnost ekonomiky a kritéria pro její hodnocení". Tuto prezentaci můžete shlédnout zde >>.