Statistická data

Statistická data naleznete na monotematicky zaměřeném webu „Oikonomikos 2010“, který má následující strukturu:

  • čtyři sekce předmětů nazvané „Analýza pro ekonomy“, „Makroekonomická analýza“, „Národní účetnictví“ a „Komparativní ekonomie“, jejichž podsekce tvoří obsah předmětů, okruhy ke zkouškám a prezentace,

  • sekce „Videozáznamy“, v níž jsou zachyceny přímé odkazy na videozáznamy z přednášek předmětů Národní účetnictví a Mikroekonomie B,

  • sekce „Analytikův pomocník“, jejíž součástí jsou podsekce „Analytikův občasník“, „Slovník pojmů“, „Mapy“, „Hodrick-Prescottův filtr“, „Internetové odkazy“ a „Návody“,

  • sekce „Analýza pro ekonomy – kniha“, která odkazuje na změny a opravy chyb učebnice Analýza pro ekonomy, již považujeme za jeden ze základních studijních materiálů využívaných při výuce výše uvedených předmětů,

  • sekce „Statistická data“, jež odkazuje na databázi „OISTAT – Banka statistických dat“

  • a dvě sekce věnované prezentaci grafů a obrázků standardně využívaných při výuce příslušných předmětů. Tyto sekce nesou označení „Grafy“ a „Animované grafy“.

Stránku "Oikonomikos 2010" naleznete zde >>.