Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Seznam odpřednášených témat

Výuka

 

Probraná témata (denní forma studia):

 

1.   "Základní charakteristika pojmu veřejná správa, veřejná správa a systém dělby moci.", termín: 24.9.2012

2.   "Státní správa,samospráva, rozdílné principy výstavby státní správy a samosprávy.", termín: 1.10.2012

3.   "Subjekty veřejné správy a její vykonavatelé, ústřední orgány státní správy.", termín: 15.10.2012

4.   "Ústřední orgány státní správy - dokončení, územní orgány státní správy, krajská správa, okresní správa a obecní správa.", termín: 29.10.2012

5.   "Regionální správa, organizace územní samosprávy, základní zákonné vymezení územní samosprávy, obec.", termín: 5.11.2012

6.   "Obec, změny území obce, práva občanů obce, právo na samosprávu.", termín: 12.11.2012

7.   "Orgány obce.", termín: 19.11.2012

8.   "Orgány obce - dokončení, vazba veřejných financí a veřejné ekonomie, charakteristika veřejných financí.", termín: 26.11.2912

9.   "Veřejný sektor ve smíšené ekonomice, teorie veřejné volby, veřejný sektor a smíšená ekonomika, fiskální funkce státu, alokační funkce.", termín: 3.12.2012

10. "Redistribuční a stabilizační funkce.", termín: 10.12.2012

 

 

8. 10. 2012 se přednáška neuskuteční, neboť na tento den bylo vyhlášeno rektorské volno.

22. 10. 2012 se přednáška neuskutečnila z důvodu neúčasti studentů.


Probraná témata (kombinovaná forma studia):

 

 

 

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Národná a r...
Národná a regionálna ekonomika V (Herľany, Slovensko, 2004)Národná a regionálna ekonomika V (Herľany, Slovensko, 2004)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja