Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Seznam odpřednášených témat

Výuka

 

Probraná témata (denní forma studia):

 

1.   "Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie", termín: 24.9.2012

2.  "Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie, veřejná ekonomie a aplikované vědní disciplíny a základní ekonomické otázky z pohledu veřejné ekonomie", termín: 1.10.2012

3.   "Základní ekonomické otázky z pohledu veřejné ekonomie - dokončení", termín: 15.10.2012

4.   "Veřejný a neziskový sektor jako klíčové prvky veřejné ekonomie, veřejný a neziskový sektor a národní hospodářství, kritérium odvětví, kritérium sektorů dle klasického pojetí - primární sektor.", termín: 22.10.2012

5.   "Kritérium sektorů dle klasického pojetí - sekundární a terciární sektor, kritérium sektorů dle moderního pojetí, kritérium prostoru.", termín: 29.10.2012

6.   "Kritérium prostoru - dokončení, kritérium vlastnictví a kritérium způsobu financování.", termín: 5.11.2012

7.   "Kritérium způsobu financování - dokončení, vzájemný vztah mezi kritériem vlastnictví a způsobem financování.", termín: 12.11.2012

8.   "Členění veřejného sektoru, veřejný sektor a kategorie potřeb, členění neziskového sektoru podle kritéria potřeb, trojúhelníkový model národního hospodářství.", termín: 19.11.2012

9.   "Veřejné statky, klasifikace statku a jejich charakteristika.", termín: 26.11.2012

10. "Klasifikace statku a jejich charakteristika - dokončení.", termín: 3.12.2012

11. "Ekonomické kritérium členění statku.", termín: 10.12.2012

 

8. 10. 2012 se přednáška neuskuteční, neboť na tento den bylo vyhlášeno rektorské volno.

 

Probraná témata (kombinovaná forma studia):

 

 

 

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Státní závě...
Státní závěrečné zkoušky (jaro 2007)Státní závěrečné zkoušky (jaro 2007)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja