Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Ekonomická teorie (PDET)

Forma studia: doktorské studium, prezenční

Rozsah studijního předmětu: 40 hodin

Počet kreditů: 15 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Stručná anotace předmětu:

V mikroekonomické části je cílem objasnit systematickou analýzu chování spotřebitelů a firem, seznámit posluchače s teorií všeobecné rovnováhy a interakcí trhů a s problematikou tržních selhání. V makroekonomické části je cílem předmětu prohloubení znalostí aplikované makroekonomie, analýza chování ekonomiky jako celku v krátkém i dlouhém období s implikacemi pro hospodářskou politiku. Dějiny ekonomických učení jsou orientovány na komparaci metodologických přístupů nejvýznamnějších ekonomických teorií s cílem identifikovat přednosti i slabá místa přístupů jednotlivých škol a směrů.

Struktura výkladu:

1.   Metodický úvod

2.   Analýza poptávky

3.   Analýza nabídky

4.   Všeobecná rovnováha a ekonomie blahobytu

5.   Tržní selhání

6.   Rovnovážné makroekonomické modely

7.   Hypotéza racionálních očekávání

8.   Nezaměstnanost a inflace

9.   Dlouhodobý ekonomický růst

10. Komparace ekonomických teorií

Doporučená literatura:

ALLEN, RGD. Makroekonomická teorie (matematický výklad. Praha: Academia, 1975. ISBN 509-21-856.

ALLEN, RGD. Matematická ekonomie. Praha: Academia, 1971. ISBN 99-00-00258-X.

ARGY, V. International Macroeconomics. Theory and Policy. London: Routledge, 1994. ISBN 0-415-09823-8.

BACKHOUSE, R. A. History of Modern Economic Analysis.. Oxford: Blackwell, 1985. ISBN 0631143157.

BARRO, JR. Macroeconomics. Third edition. New York etc.: John Wiley&Sons, 1993. ISBN ISBN 0-471-50282-.

BLAUG, M. Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521577012.

DOBB, M. Teória hodnoty a rozdelovania od A. Smitha. Bratislava: Pravda, 1980.

DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. 6. vydání. Praha: SPN a Nadace Economics,1994. ISBN 80-04-25556-6.

FENDEK, M. Kvantitativná mikroekonómia. Bratislava: Iura Edition, 1999. ISBN 80-88715-54-7.

FUCHS, K. Vývoj pojetí ceny v ekonomii. Brno: MU, 1999. ISBN 80-210-2035-0.

FUCHS, K., TULEJA, P. Makroekonomie. Banská Bystrica: FF UMB, 2003. ISBN 80-8055-845-0.

GOWLAND, D. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-22-X.

GRAVELLE, HGH., REES, R. Mikroekonomie. Praha: SPN Praha, 1999. ISBN 99-00-02711-X.

HOLMAN, R. Mikroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-737-5.

JAMES, E. Dějiny ekonomického myšlení dvacátého století. Praha: Academia, 1968.

MACH, M. Makroekonomie II. 1. - 3. část. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-7079-498-4.

MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7258-562-6.

NAPOLEONI, C. Dějiny ekonomického myšlení dvacátého století. Praha: Academia, 1968.

PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: OPF SU, 2002. ISBN 80-7248-159.

ROMER, D. Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill, 1996. ISBN 0-471-50282-0.

SALVATORE, D. Microeconomics. New York etc., Harper Collins Publisher, 2001. ISBN 0-06-045704-X.

SALVATORE, D. Microeconomics: Theory and Applications. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 019513995X.

SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-991-X.

SOJKA, M. John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-827-X.

SOJKA, M., MLČOCH, L., MACHONIN, P. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (Alternativní pohled). Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0119-2.

SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, 1999. ISBN 0-07-028101-7.

SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-061-9.

TULEJA, P. Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2003. ISBN 80-903117-4-1.

VARIAN, H. R. Microeconomic Analysis. Third edition. New York: W.W. Norton and Company, 1992. ISBN 0-393-95735-7.

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Imatrikulac...
Imatrikulace (podzim 2011)Imatrikulace (podzim 2011)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja