Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu látky dané sylabem předmětu

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Model důchod – výdaje a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky

2.   Model IS – LM

3.   Fiskální a monetární politika v modelu IS – LM

4.   Model IS – ELM, hospodářská politika v modelu IS-ELM

5.   Makroekonomie otevřené ekonomiky

6.   Fiskální a monetární politika v modelu IS – LM – BP

7.   Platební bilance

8.   Model AD-AS a jeho dynamizace, fiskální a monetární politika v modelu AD-AS

9.   Teorie racionálních očekávání

10. Substituční vztah mezi inflací a nezaměstnaností

11. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury

12. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace

13.  Ekonomický růst

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag. Termíny průběžných testů budou sděleny na seminářích.

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Medzinárodn...
Medzinárodné vzťahy 2005 (Mojmírovce, Slovensko)Medzinárodné vzťahy 2005 (Mojmírovce, Slovensko)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja