Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Okruhy ke zkoušce

 

Způsob ukončení: zkušební test realizovaný na PC, obsah zkušebního testu bude odpovídat rozsahu látky dané sylabem předmětu

 

Okruhy ke zkoušce:

 

1.   Základní pojmy a souvislosti ekonomie

2.   Základní elementy trhu

3.   Racionální chování spotřebitele a formování poptávky

4.   Výroba a volba technologie

5.   Všeobecná rovnováha

6.   Příjmy, náklady a zisk firmy

7.   Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

8.   Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

9.   Trh půdy

10. Trh práce

11. Trh výrobních faktorů – trh kapitálu

12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu

13. Teorie veřejné volby

 

Termíny zkušebních testů naleznete v systému Stag.

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Promoce (po...
Promoce (podzim 2011)Promoce (podzim 2011)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja