Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Publikace

 

Celkový počet publikací: 122

2011

TULEJA, P.: Měření regionálních disparit – pohled zpět. Regionální disparity. Working Papers No. 8, Duben 2011. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2011. s. 55-67. ISSN: 1802-9450 – recenzovaný elektronický časopis

 

2010

KUTSCHERAUER, A . A KOL.: Regional Disparities. Disparities In Country Regional Development - Concept, Theory, Identification And Assessment. (Shortened English Version). Ostrava: EkF VŠB-TU, 2010. 120 s. ISBN: 978-80-248-2380-5 – vědecká monografie

TULEJA, P., KUTSCHERAUER, A., TOMÁNEK, P.: Měření a hodnocení regionálních disparit. In: Kutscherauer, A. a kol: Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení. Series on Advanced Economic Issues. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2010. s. 101-134.  ISBN: 978-80-248-2335-5. –  kapitola, vědecká monografie

TULEJA, P., TOMÁNEK, P., FACHINELLI, H., KOUDELA, V.: Integrované indikátory – kvantitativní ověření a interpretace. Případová studie. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2010. 109 s. – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Aktuální problémy vývoje české ekonomiky. Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Karviná: SU OPF, 2010, s. 466-481.  ISBN: 978-80-7248-631-1. –  recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Dvace tisíc slov o vývoji české ekonomiky. Analýza vývoje vybraných makroekonomických problémů v letech 1995-2009. 1. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN: 978-80-87240-66-3. 48 s. – nerecenzovaná publikace

Tuleja, P.: Měření regionálních disparit – pohled zpět. Regionální disparity a hospodářské subjekty v regionálním rozvoji. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2010. s. 58-73. ISBN: 978-80-248-2328-7. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Oikonomikos 2010 – multimediální podpora výuky. Nové trendy – nové nápady 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: SVŠE, 2010. 505-512.  ISBN: 978-80-87314-12-8. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Praktická aplikace metod hodnocení regionálních disparit. Acta academica karviniensia, 2010, č. 1, s. 496-509. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Praktická aplikace vybraných metod měření regionálních disparit na oblast sociální vybavenosti regionů. Regionální disparity. Working Papers No. 7, Červenec 2010. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2010. s. 5-23. ISSN: 1802-9450 – recenzovaný elektronický časopis

TULEJA, P.: Přijetí eura ve stínu krize reálné ekonomiky. Hospodářská politika v zemích EU: Sborník příspěvků. VIII. mezinárodní vědecká konference. Karviná: SLU OPF, 2010. s. 483-492. ISBN: 978-80-7248-601-4. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Regionální disparity pohledem integrovaného indikátoru INI 8 – Nezaměstnanost. Nové trendy – nové nápady 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: SVŠE, 2010. 491-504.  ISBN: 978-80-87314-12-8. – recenzovaný sborník

2009

TULEJA, P., DVOROKOVÁ, K.: Česká republika a euro – maratón či krátký sprit?. Nové trendy – nové nápady 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: SVŠE, 2009. s. 192-201. ISBN: 978-80-87314-04-3. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Česká republika a euro ve světle globální krize. Evropská unie po českém předsednictví. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané u příležitosti 160. výročí založení VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU, 2009. s. 35. ISBN: 978-80-248-2057-6. (tex na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Možnosti měření regionálních disparit – nový pohled. Regionální disparity. Working Papers No. 5, Květen 2009. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2009. s. 62-70. ISSN: 1802-9450 – elektronický časopis

TULEJA, P.: Regionální disparity a možnost jejich měření. Nové trendy – nové nápady 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: SVŠE, 2009. s. 182-191. ISBN: 978-80-87314-04-3. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Možnosti měření regionálních disparit. Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Liberec: EF TU, 2009. s. 530-539. ISBN: 978-80-7373-536-5. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Reálná konvergence České republiky k Eurozóně ve stínu hospodářské krize. Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: VŠB-TU, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-2022-4. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Protekcionismus. in: Matusiková, L., Tuleja, P.: Spotřebitelský protekcionismus prostřednictvím značky „Czech Made“. Karviná: SU OPF, 2009. s. 9-25.  ISBN: 978-80-7248-566-6. –  kapitola, vědecká monografie

TULEJA, P.: PS2: Aplikace vybraných metod sledování a hodnocení regionálních disparit. Případová studie. Výzkumná zpráva pro projekt WD-55-07-01: Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2009. 122 s. – výzkumná zpráva

2008

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P., PAUHóFOVÁ, I: Komparace připravenosti České republiky a Slovenské republiky na zavedení eura. Ekonomický časopis, 56/2008, č. 1. Bratislava: EÚ SAV, 2008. s. 22-38. ISSN: 0013-3035 – časopis s impact faktorem

TULEJA, P.: Corporate governance z pohledu ekonomické teorie - vstup do problematiky. Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Karviná: SU OPF, 2008. s. 102-111. ISBN: 978-80-7248-498-0 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Český model corporate governance. in: Růčková a kol.: Corporate Governance v České republice. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 62-69.  ISBN: 978-80-86946-87-0. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Komise pro cenné papíry  její role při utváření principů corporate governance v České republice. in: Růčková a kol.: Corporate Governance v České republice. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 69-71.  ISBN: 978-80-86946-87-0. – vědecká monografie

Tuleja, P.: Kritéria reálné konvergence a česká ekonomika. Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Karviná: SU OPF, 2008. s. 140. ISBN: 978-80-7248-466-9. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Metody hodnocení regionálních disparit v ČR. In: Teorie, identifikace, klasifikace a hodnocení regionálních disparit. Průběžná výzkumná zpráva. Výzkumná zpráva pro projekt WD-55-07-01: Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2008. s. 34-39 – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Metody měření regionálních disparit v územním rozvoji České republiky. Regionální disparity. Working Papers No. 3, Prosinece 2008. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2008. s. 15-33. ISSN: 1802-9450 – elektronický časopis

Tuleja, P.: Možnosti měření regionálních disparit – nový pohled. REGIONÁLNÍ DISPARITY – jejich pojetí, klasifikace a měření. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1890-0. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Nová institucionální ekonomie jako východisko pro studium problematiky corporate governance. in: Růčková a kol.: Corporate Governance v České republice. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 17-23.  ISBN: 978-80-86946-87-0. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Vymezení pojmu corporate governance. in: Růčková a kol.: Corporate Governance v České republice. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 9-17.  ISBN: 978-80-86946-87-0. – vědecká monografie

2007

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Základní principy fungování corporate governance v České republice. Nové trendy – nové nápady 2007. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: SVŠE, 2007. s. 74. ISBN: 978-80-903914-13. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Analýza pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1801-6. – vysokoškolská učebnice

TULEJA, P.: Corporate governance v České republice. Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development – New Challenges. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2007. s. 22. ISBN: 978-80-248-1457-5. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Czech Republic In Respect Of the Real Convergence. In Poloucek, S., Stavarek, D. (eds.): Future of the European Monetary Integration. XI. Karviná: OPF SU v Karviné, 2008. s. 830-842. ISBN: 978-80-7248-444-7. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Česká a slovenská ekonomika z pohledu kritérií reálné konvergence. Mezinárodné vzťahy 2007. Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: Ekonóm, 2008. s. 98. ISBN: 978-80-225-2437-7. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Ekonomická úroveň České republiky z pohledu kritérií reálné konvergence. Mezinárodné vzťahy 2006. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 694-702. ISBN: 978-80-225-2353-0. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Is the Czech Republic Prepared for Adopting Euro? Acta academica karviniensis, 2007, č. 2, s. 131-143. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Návrh metod měření regionálních disparit v územním rozvoji České republiky. Výzkumná zpráva pro projekt WD-55-07-01: Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2007. 22 s. – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Reálná konvergence Česka a Polska k eurozóně. The Real Convergence of the Czech Republic and Poland to the Euro-zone. Znojmo: SVŠE, 2007. s. 75. ISBN: 978-80-903914-13. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Systém řízení akciových společností v České republice. Liberecké ekonomické fórum 2007. Sborník příspěvků. Liberec: Hospodářská fakulta, Technická univerzita Liberec, 2007. s. 473-479. ISBN: 978-80-7372-243-2. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Země eurozóny z pohledu kritérií nominální konvergence. Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development – New Challenges. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2007. s. 164. ISBN: 978-80-248-1457-5. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

2006

CHOBOTOVÁ, M., TULEJA, P., LEBIEDZIK, M. Komparace teoretických přístupů k problematice corporate governance. Sborník z mezinárodní konference. Česká ekonomika v procesu globalizace – Manažer a jeho úloha pro úspěšnost podniku. Brno: MU, 2006. s. 47-51. ISBN: 80-210-4089-0. – recenzovaný sborník

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P., CHOBOTOVÁ, M.: Český model privatizace versus efektivní corporate governance. Acta academica karviniensis, 2006, č. 2, s. 98-107. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P.: Základy makroekonomie. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2006. 311 s. ISBN 80-251-0952-6. – vysokoškolská učebnice

TULEJA, P.: Česká republika na cestě do eurozóny – míra sladěnosti české ekonomiky s eurozónou. Mezinárodné vzťahy 2005. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: Ekonóm, 2006. s. 94. ISBN: 80-225-2238-4. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Economic Standard of the Czech Republic from the Perspective of the Nominal Convergence. Acta academica karviniensis, 2006, č. 2, s. 134-146. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Metodická inovace předmětů modulu magisterské specializace „Analýza pro ekonomy“. Acta academica karviniensis, 2006, č. 2, s. 186-191. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Možnosti a perspektivy vstupu České republiky do Eurozóny. Sborník z mezinárodní konference. Národná a regionálna ekonomika VI. CD-ROM. Košice: EF TU, 2006. s. 410-417. ISBN: 80-8073-721-5. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Několik vět k výuce modulu navazující magisterské specializace „Analýza pro ekonomy“. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Nové trendy – nové nápady 2006. Znojmo: SVŠE, 2006. s. 263-275. ISBN: 80-239-8268-0 – recenzovaný sborník

2005

FUCHS, K., TULEJA, P.: Základy ekonomie. 2. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 348 s. ISBN: 80-86119-74-2. –  vysokoškolská učebnice

TULEJA, P.: Postavení České republiky v rámci Evropské unie. in: Starzyczná a kol.: Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje – zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: OPF SU Karviná, 2005. s. 34-49. ISBN: 80-7248-337-4. – vědecká monografie

TULEJA, P., STARZYCZNÁ, H., VAŠTÍKOVÁ, M.: Teoretická východiska regionálního rozvoje a lokalizační teorie. in: Starzyczná a kol.: Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje – zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: OPF SU Karviná, 2005. s. 10-24. ISBN: 80-7248-337-4. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Analýza vnější ekonomické rovnováhy České republiky v letech 1993-2003. Mezinárodné vzťahy 2004. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: Ekonóm, 2005. s. 63. ISBN: 80-225-2037-3. (text na CD-ROM) – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: The Czech Republic on the Road to the Euro-zone – Nominal Convergence Criteria. In Poloucek, S., Stavarek, D. (eds.): Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. X. Karviná: OPF SU v Karviné, 2005. s. 1939-1954. ISBN: 80-7248-342-0. – recenzovaný sborník

TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I.: Základy mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 272 s. ISBN 80-251-0603-9. – vysokoškolská učebnice

2004

FUCHS, K., TULEJA, P.: Základy ekonomie. Stručný průvodce a cvičebnice. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 184 s. ISBN: 80-86119-88-2. – vysokoškolská učebnice

NEZVAL, P., TULEJA, P.: Mikroekonomie A. Distanční studijní opora. 1. vyd. Karviná: OPF SU v Karviné, 2004. 313 s. ISBN: 80-7248-235-1. – recenzovaná podpora pro distanční studium

TULEJA, P.: Komparace ekonomické výkonnosti Česka a Slovenska ve srovnání s vybranými zeměmi Evropské unie v letech 1993-2002. Mezinárodné vzťahy 2003. Ekonomická a politická integrácia v Európe. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: Ekonóm, 2004. s. 102-103. ISBN: 80-225-1880-8 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Makroekonomický model České republiky. Sborník z mezinárodní konference. Národná a regionálna ekonomika V. CD-ROM. Košice: EF TU a Slovak section of ERSA, 2004. s. 625-638. ISBN: 80-8073-223-X. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Makroekonomický model České republiky. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: OPF SU Karviná, 2004. 196 s. ISBN: 80-7248-256-3. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Statisticko-ekonometrický model české ekonomiky. Sborník výzkumných prací Ústavu malého a střední podnikaní. Díl 9. Karviná: ÚMSP, 2004. s. 213-227. ISBN: 80-7248-274-2. – nerecenzovaný sborník

TULEJA, P.: Statisticko-ekonometrický model české ekonomiky. Výzkumná zpráva pro Ústav malého a středního podnikání. Karviná: ÚMSP, 2004. 38 s. – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Výkonnost české ekonomiky v letech 1995-2002. Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. Sborník referátů z mezinárodního semináře organizovaného katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: KNH, EkF VŠB-TU, 2003. s. 349-356. ISBN: 80-248-0398-4. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Postavení České republiky v rámci Evropské unie. Výzkumná zpráva pro grant GA402/03/1143: Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Karviná: OPF, 2004. 16 s. – výzkumná zpráva

2003

FUCHS, K., TULEJA, P.: Makroekonomie I. 1. vyd. Brno: ESF MU v Brně, 2003. 284 s. ISBN: 80-210-3073-9. – recenzované skriptum

FUCHS, K., TULEJA, P.: Makroekonomie. 1. vyd. Bánská Bystrica: FF UMB, 2003. 261 s. ISBN: 80-8055-845-0. – recenzované skriptum

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Komparace ekonomické výkonnosti České republiky a vybraných zemí Evropské unie. Firma a konkurenční prostředí. Sekce 2. Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita, 2003. s. 176-183. ISBN: 80-7157-696-4 – recenzovaný sborník

TULEJA, P., VAŠTÍKOVÁ, M.: Teoretická východiska regionálního rozvoje. Výzkumná zpráva pro grant GA402/03/1143: Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Karviná: OPF, 2002. 12 s. – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Analýza vývoje odvětvové struktury české ekonomiky v letech 1950-2000. Výzkumná zpráva pro Ústav malého a středního podnikání. Karviná: ÚMSP, 2003. 24 s. – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Analýza vývoje odvětvové struktury české ekonomiky v letech 1950-2000. Sborník výzkumných prací Ústavu malého a střední podnikaní. Díl 8. Karviná: ÚMSP, 2003. s. 193-207. ISBN: 80-7248-216-5. – nerecenzovaný sborník

TULEJA, P.: Komparativní analýza výkonnosti české a slovenské ekonomiky v letech 1993-2002. Tranzitivně ekonomiky v procese Európskej integrácie. Medzinárodná vedecká konferenci při príležitosti 50. výtočka založenia NHF EU v Bratislave. Bratislava: NHF EU, 2003. s. 161, ISBN: 80-225-2218-X. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Nástin vývoje odvětví průmyslu v České republice v letech 1950-1989. Acta Oeconomica Cassoviensia N0 7. Košice: EU, PHF, 2003. s. 319-328. ISBN: 80-225-1713-5. – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Nástin vývoje odvětví zemědělství v České republice v letech 1970-1999. Sborní referátů z mezinárodní konference. Malé a střední podniky před a po vstupu do Evropské unie. Karviná: OPF SU v Karviné, 2003. s. 151-157. ISBN: 80-7248-194-0 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2003. 170 s. ISBN: 80-903117-4-1. – vysokoškolská učebnice

2002

FUCHS, K., TULEJA, P.: Mikroekonomie I. 1. vyd. Brno: ESF MU v Brně, 2002. 208 s. ISBN: 80-210-2966-8. – recenzované skriptum

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P.: Vlastnická práva a české podniky v procesu začleňování České republiky do struktur Evropské unie. Przedsięmbiorstwo u progu XXI wieku – materialy konferencyjne. Rzeszow: Polytechnika Rzeszowska, 2002. s. 63-78. ISBN: 83-7199-236-X – recenzovaný sborník

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Politickoekonomický cyklus pohledem ekonomické teorie. Acta Oeconomica N0 7. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002. s. 76-80. ISBN: 80-8055-592-3. – recenzovaný sborník

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Politickoekonomický cyklus pohledem ekonomické teorie. Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. Sborník z mezinárodní vědecké konference. CD-ROM. Bánská Bystrica: EF UMB, 2002. ISBN: 80-8055-639-3. – recenzovaný sborník

TULEJA, P., PAULÍK, T.: Komparace výkonnosti České republiky s výkonností vybraných zemí Evropské unie. in: Paulík a kol.: Regionální rozvoj v podmínkách sbližování a vstupu České republiky do Evropské unie. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: OPF SU Karviná, 2002. s. 104-116. ISBN: 80-7248-181-9. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Analýza vývoje české ekonomiky v letech 1993-2001 – vybrané problémy. Sborník z mezinárodní konference. Národná a regionálna ekonomika IV. CD-ROM. Košice: EF TU a Slovak section of ERSA, 2002. s. 585-594. ISBN: 80-7099-923-3 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Česká ekonomika a její výkonnost v roce 2000 aneb nastal kýžený obrat? Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. Sborník referátů z mezinárodního semináře organizovaného katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: KNH, EkF VŠB-TU, 2002. s. 424-431. ISBN: 80-248-0178-7 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Česká ekonomika v letech 1993-2001 – ekonomický růst. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Systémové podmienky transformácie slovenskej ekonomiky v procese globalizácie. Bratislava: Ekonóm, 2002. s. 388-397. ISBN: 80-225-1658-9 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Dynamika sociálně ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. in: Paulík a kol.: Regionální rozvoj v podmínkách sbližování a vstupu České republiky do Evropské unie. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: OPF SU Karviná, 2002. s. 151-167. ISBN: 80-7248-181-9. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Ekonomický růst České republiky v letech 1993-2000. Mezinárodné vzťahy 2001. Ekonomická a politická integrácia v Európe. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Bratislava: Ekonóm, 2002. s. 263-270. ISBN: 80-225-1541-8 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001. Vědecká monografie. Studia Oeconomica. Karviná: OPF SU Karviná, 2002. 224 s. ISBN: 80-7248-182-7. – vědecká monografie

TULEJA, P.: Komparativní analýza ekonomické výkonnosti České republiky a vybraných zemí usilujících o vstup do Evropské unie v letech 1939-1990. Sborník výzkumných prací Ústavu malého a střední podnikaní. Díl 7. Karviná: ÚMSP, 2002. s. 184-197. ISBN: 80-7248-175-4. – nerecenzovaný sborník

TULEJA, P.: Komparativní analýza ekonomické výkonnosti České republiky a vybraných zemí usilujících o vstup do Evropské unie v letech 1870-1990. Výzkumná zpráva pro Ústav malého a středního podnikání. Karviná: ÚMSP, 2002. 25 s. – výzkumná zpráva

TULEJA, P.: Makroekonomie. Acta academica karviniensia, 2002, č. 2. Karviná: OPF SU v Karviné. s. 241-243. ISSN: 1212-415X – recenzovaný časopis

2001

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: El rendimiento de la economía checa en le año 2000. Empresas y negocios en la República Checa. 2001, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1211-3158 (článek byl publikován také v anglické, francouzské, německé a ruské jazykové mutaci) – nerecenzovaný časopis

TULEJA, P., PAULÍK, T.: Komparace výkonnosti České republiky s výkonností vybraných zemí Evropské unie. Sborník s mezinárodní vědecké konference. Česká ekonomika na přelomu tisíciletí.Část druhá. Brno: MU Brno, 2001. s. 485-500. ISBN: 80-210-2537-9 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Comparaison du niveau économique des pays du groupe de Visegrad. Industrie et commerce tchèques. 2001, č. 5, s. 8-10. ISSN: 1211-2224 (článek byl publikován také v anglické, německé, španělské a ruské jazykové mutaci) – nerecenzovaný časopis

TULEJA, P.: Komparace ekonomické úrovně České a Slovenské republiky v letech 1993-2000. Sborník z mezinárodní vědecké konference u příležitosti 10. výročí založení Slezské univerzity v Opavě. Rozvoj regionů v integrující se Evropě. Karviná: OPF SU Karviná, 2001. s. 165-173. ISBN: 80-7248-121-5 – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Komparace ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské skupiny a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-1999. Doktorská disertační práce. Ostrava: VŠB-TU, 2001. 178 s. – doktorská disertační práce

TULEJA, P.: Nástin hospodářského vývoje v zemích Visegrádské skupiny v letech 1945-1990 (srovnávací analýza). Acta academica karviniensia, 2001, č. 1. Karviná: OPF SU v Karviné. s. 160-171. ISSN: 1212-415X – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Nástin vývoje odvětvové struktury v České republice v letech 1945-1989. Acta academica karviniensia, 2001, č. 2. Karviná: OPF SU v Karviné. s. 124-135. ISSN: 1212-415X – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Reflexe ke komparativní ekonomii jako samostatné ekonomicko vědní disciplíně. Národohospodářský obzor, 2001, č. 0. Brno: ESF MU Brno a OPF SU Karviná. s. 63-72. ISSN: 1213-2446 – recenzovaný časopis

2000

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P.: Angleichung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Tschechischen Republik und der Europäischen Union. Wirtschart und Handel in der Tschechischen Republik. 2000, č. 1, s. 5-7. ISSN: 1211-2216 (článek byl publikován také ve anglické, francouzské, španělské a ruské jazykové mutaci) – nerecenzovaný časopis

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P.: Vybrané otázky integrace České republiky do Evropské unie. Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Sborník z mezinárodního semináře. Ostrava: KNH, EkF VŠB-TU, 2000. s. 157-165. ISBN: 80-7078-755-4 – recenzovaný sborník

LEBIEDZIK, M.,TULEJA, P.: Zhodnocení úrovně nezaměstnanosti v ČR prizmatem přirozené míry nezaměstnanosti. Acta academica karviniensis, 2000, č. 1. Karviná: OPF SU v Karviné. s. 83-92. ISBN: 80-7248-083-9 – recenzovaný časopis

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Reflexe ke krátkodobému vývoji české ekonomiky Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ekonomické problémy krajín strednej Európy a Európska únia. Bratislava: EU Bratislava, 2000. s. 101-106. ISBN: 80-225-1334-2 – recenzovaný sborník

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Komparace ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské skupiny v letech 1993-1999 pomocí indexů výkonnosti. Sborník z mezinárodní konference. Národná a regionálna ekonomika III (Krajiny Višegrádu a EU). Košice: EF TU a Olympia, a. s., 2000. s. 344-356. ISBN: 80-7099-626-9 – recenzovaný sborník

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Vývoj na trhu práce v České republice v období transformace. Sborník z mezinárodní vědecké konference.Bratislava. (v tisku) – recenzovaný sborník

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Zhodnocení výkonnosti České republiky se srovnatelnými státy Evropské unie. Sborník s mezinárodní vědecké konference. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie. Bratislava: EU Bratislava, 2000. s. 384-390. ISBN: 80-225-1261-3. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Komparace vývoje trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie v letech 1993-1998. Ekonomika a Spoločnosť. The Journal of Economics and Social Research, 2000, č. 2. Banská Bystrica: EF UMB v Banské Bystrici. s. 104-113. ISSN: 1335-7069 – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Vybrané problémy vývoje na trzích práce vybraných zemí východní a střední Evropy usilujících o vstup do Evropské unie v letech 1993-1998. Sborní s mezinárodní konference. Česká ekonomika 2000 – očekávání – skutečnosti – perspektivy. 1. díl. Karviná: OPF SU v Karviné, 2000. s. 117-126. ISBN: 80-7248-059-6 – recenzovaný sborník

1999

LEBIEDZIK, M., PAULÍK, T., TULEJA, P.: Některé aspekty začleňování České republiky do struktur Evropské unie. Ekonomická revue. 1999, č. 4, s. 17-31. ISSN: 1212-3951. – nerecenzovaný časopis

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P.: Analýza vztahu mezi vývojem inflace a peněžní zásoby v České republice v letech 1994-1998. Acta academica karviniensis, 1999, č. 1, s. 138-151. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P.: Česká privatizace: rychlost vykoupená efektivností. Sborník z mezinárodního vědeckého semináře. Acta Academica Trenchiniensis. č.2/1999. Trenčín: Fakulta sociálně-ekonomických vztahů, Trenčínská univerzita, 1999. s. 46-53. ISBN: 80-88914-13-2. - recenzovaný sborník

LEBIEDZIK, M., TULEJA, P.: Problematika nezaměstnanosti v České republice. Sborník z mezinárodní konference. Ekonomika firiem 1999. Košice: PHF EU Bratislava, 1999. s. 377-380. ISBN: 80-225-1212-5. – recenzovaný sborník

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M., PAULÍK, T.: Phillips´ Curve for the Czech Republic and Possibilities of its Application in Prognosis Making. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. IV. Karviná: OPF SU v Karviné, 1999. s. 58-71. ISBN: 80-7248-046-4. – recenzovaný sborník

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Makroekonomická analýza. 1. vyd. Karviná: OPF SU v Karviné, 1999. 150 s. ISBN: 80-7248-033-2. – recenzované skriptum

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Ordoliberalismus – jedna z možných cest transformace. Acta academica karviniensis, 1999, č. 2, s. 212-225. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M.: Zhodnocení výkonnosti vybraných zemí střední a východní Evropy usilujících o vstup do Evropské unie. Sborník z mezinárodní konference. Národná a regionálna ekonomika. Košice: Olympia a. s., 1999. s. 455-470. ISBN: 80-7099-455-X. – recenzovaný sborník

TULEJA, P.: Ekonomie – učebnice beroucí v potaz reálie transformujících se ekonomik. Acta academica karviniensis, 1999, č. 2, s. 243-244. ISSN: 1212-415X. – recenzovaný časopis

TULEJA, P.: Porovnání vývoje a složení HDP zemí CEFTA a vybraných zemí Evropské unie v letech 1991-1996. Acta Oeconomica N0 5. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 39-47. ISBN: 80-8055-272-X. – recenzovaný sborník

1998

TULEJA, P.: Vývoj hrubého domácího produktu v České republice a na Slovensku v letech 1991-1996. Acta academica karviniensis, 1998, č. 1. Karviná: OPF SU v Karviné. s. 267-278. ISBN: 80-7248-002-2. – recenzovaný časopis

1997

TULEJA, P.: Komparace České republiky a Slovenska – porovnání vývoje hrubého domácího produktu v letech 1991-1996. Sborník sekce z mezinárodní konference. Teorie a praxe hospodářské politiky. Ostrava: VŠB-TU, 1997. s. 181-200. ISBN: 80-7078-463-6. – nerecenzovaný sborník

1996

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Analýza teorie inflace. DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka, sekce C, 1996, č. 8, s. 69–72. ISSN: 1210-6739. – nerecenzované periodikum

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Měření inflace. DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka, sekce C, 1996, č. 11, s. 87-91. ISSN: 1210-6739. – nerecenzované periodikum

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Teorie inflace. DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka, sekce C, 1996, č. 7, s. 58–62. ISSN: 1210-6739. – nerecenzované periodikum

PAULÍK, T., TULEJA, P.: Vztah inflace a nezaměstnanosti. DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka, sekce C, 1996, č. 10, s. 84–86. ISSN: 1210-6739. – nerecenzované periodikum

TULEJA, P.: Několik vět aneb postřehy k výuce hospodářské politiky na katedře národohospodářské. Sborník z mezinárodního semináře. Skúsenosti z výuky hospodárskej politiky. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU, 1996. s. 23-25 – recenzovaný sborník

1995

TULEJA, P.: CEFTA - Sdružení zemí středoevropského regionu. Sborník sekce z mezinárodní konference. Mezinárodní vědecká konference Ostrava 95. Ostrava: Organizační výbor sekce č. 27, 1995. s. 154–165. ISBN: 80-7078-046-0. – nerecenzovaný sborník

WOJKOWSKÁ, I., TULEJA, P.: Transformace a fiskální politika v České republice (1990-1994). Sborník abstraktů (sekce 27-37). Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 27/13–27/14. – nerecenzovaný sborník

 

 

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Hospodářská...
Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? (Dolní Moravice, 2011)Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? (Dolní Moravice, 2011)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja